Kovani elementi

[ Dekorativni limovi ]

Dekorativni limovi raznih debljina i šara. Dekorativni limovi se mogu koristiti u velikom broju proizvoda i mogu se prilagoditi skoro svakom dizajnu.

U izražene cene je uračunat PDV