Kovani elementi

Kovani elementi [ Dekorativni limovi ]

Dekorativni limovi raznih debljina i šara. Dekorativni limovi se mogu koristiti u velikom broju proizvoda i mogu se prilagoditi skoro svakom dizajnu.