Pravila zaštite podataka o ličnosti na internet stranicama Joilart Pro doo  Beograd

 • Želimo da naglasimo da posetom našim internet stranicama svi Vaši podaci o ličnosti ostaju poverljivi, osim ukoliko ih svojom voljom želite otkriti.
 • Prikupljamo samo one podatke o ličnosti koje nam dobrovoljno dostavite i samo za svrhe navedene u ovim Pravilima zaštite podataka o ličnosti. Ne zahtevamo od Vas da nam pošaljete te podatke kako bismo Vam omogućili pristup našim stranicama i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj od aktivnosti na našim internet stranicama.
 • Prilikom prikupljanja podataka o ličnosti obavezujemo se da ćemo poštovati odredbe pozitivnih propisa Republike Srbije vezanih na zaštitu podataka o ličnosti, a pre svega odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti(„Sl. glasnik RS“, br. 87/2018)(„Zakon“).
 • Molimo Vas pročitajte sve informacije u nastavku i ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa našim Pravilima zaštite podataka o ličnosti ili želite s nama podeliti svoja iskustva na ovoj internet stranici, javite nam se na email info@joilart.com
 • Ako ste maloletni, ne šaljite nam svoje podatke o ličnosti!

1. Uopšteno

Kada koristite internet stranicu www.joilart.com („internet stranica“), koja takođe uključuje i on-line trgovinu, Joilart Pro doo, Bogoljuba Petkovića 1a, 11460 Barajevo("Joilart Pro doo" ili „Rukovalac“), kao rukovalac podataka, obrađuje Vaše lične podatke u skladu s relevantnim propisima o zaštiti ličnih podataka.
Ova Pravila zaštite ličnih podataka ("Pravila") opisuju koje se vrste podataka obrađuju i u koje svrhe, te Vaša prava vezana za takvu obradu. Molimo Vas pažljivo pročitajte ova Pravila pre nastavka korišćenja Internet stranice. Ako se ne slažete s njihovim odredbama, molimo Vas da ne koristite internet stranicu.

2. Podaci o ličnosti koje obrađujemo

„Podatak o ličnosti“ označava svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Fizičko lice čije podatke Joilart Pro doo obrađuje, u daljem tekstu je označeno kao Korisnik, odnosno zbirno kao Korisnici.
Podatke o ličnosti prikupljamo u skladu sa važećim propisima i to kako bismo Vam npr. mogli poslati izmene i novosti elektronskom poštom, uključiti Vas u učestvovanje u nagradnim igrama, te obavestiti pobednika, odaslati publikacije, brošure i drugi promotivni materijal ili odgovoriti na Vaša pitanja, primedbe i komentare. Svrha obrade podataka o ličnosti preciznije je definisana u odeljku 3. ovih Pravila (Svrha obrade podataka o ličnosti).
Vaše podatke o ličnosti obrađujemo samo na osnovu Vašeg pristanka, zakona ili radi ostvarenja legitimnog interesa Rukovaoca, kao npr. kada obrađujemo Vaše podatke radi oglašavanja naših proizvoda ili usluga, putem elektronske ili drugih oblika komunikacije, a sve u skladu sa Zakonom. U određenim slučajevima će prikupljanje Vaših podataka o ličnosti biti neophodno radi zaključenja i izvršenja ugovora između Vas i Joilart Pro doo, npr. prilikom kupovine proizvoda u našoj internet trgovini, kako bismo Vam mogli dostaviti proizvod na zatraženu adresu dostave i slično.
Obrađujemo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Kontakt i identifikacione podatke potrebne za otvaranje korisničkog naloga na internet stranici www.joilart.com;
 • Kontakt i identifikacione podatke potrebne za naručivanje proizvoda u online trgovini, odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;
 • Podatke o kupovini putem online trgovine, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupovine;
 • Podatke iz korespondencije Korisnika s Rukovaocem (uključujući njihov sadržaj);
 • Podatke o interakciji Korisnika s internet stranicom koji se prikupljaju korišćenjem kolačića (eng.Cookies). Detalje o tehnologiji kolačića i njihovoj upotrebi na ovim internet stranicama potražite u odeljku 8. ovih Pravila (Pravila o kolačićima).

Obrađujemo sledeće kategorije ličnih podataka:

 • Kontakt i identifikacione podatke potrebne za otvaranje korisničkog naloga na internet stranici www.joilart.com;
 • Kontakt i identifikacione podatke potrebne za naručivanje proizvoda u online trgovini, odnosno njihovu isporuku/dostavu na zatraženu adresu;
 • Podatke o kupovini putem online trgovine, npr. kupljeni proizvodi, iznos računa, odabrani način plaćanja, učestalost kupovine;
 • Podatke iz korespondencije Korisnika s Rukovaocem (uključujući njihov sadržaj);
 • Podatke o interakciji Korisnika s internet stranicom koji se prikupljaju korišćenjem kolačića (eng.Cookies). Detalje o tehnologiji kolačića i njihovoj upotrebi na ovim internet stranicama potražite u odeljku 8. ovih Pravila (Pravila o kolačićima).
 •  

Ne prikupljamo i ne koristimo podatke o ličnosti maloletnih osoba (u okviru razumnih granica ukoliko nam je moguće saznati uzrast Korisnika), osim uz izričitu saglasnost roditelja koji vrši roditeljsko pravo ili drugog zakonskog zastupnika maloletnog lica. Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete svoje podatke o ličnosti (ime, prezime, adresa, telefonski broj, email ili druge podatke koji bi pomogli u Vašoj identifikaciji), jer ćemo obradu takve komunikacije morati odbiti. Ukoliko bi, usprkos prethodno navedenom, usledilo uspostavljanje kontakta na zahtev maloletne osobe, u slučaju prenošenja podataka o ličnosti od strane maloletne osobe, Joilart Pro doo se ne može smatrati odgovornim i izričito odbija da prihvati bilo kakve zahteve materijalne i/ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takvog kontakta.

3. Svrha obrade podataka o ličnosti

Joilart doo obrađuje podatke o ličnosti za sledeće svrhe:
3.1. Otvaranje korisničkih naloga na internet stranici www.joilart.com;
3.2. Obrada porudžbenica putem online trgovine i isporuka/dostava naručenih proizvoda na adresu koju je Korisnik naznačio;
3.3. Pružanje različitih pogodnosti korisnicima sajta.
3.4. Oglašavanje proizvoda i usluga putem elektronske pošte, mobilne telefonije ili tradicionalnom poštom, odnosno kurirskom dostavom (u granicama Vašeg pristanka);
3.5. Učestvovanje u anketama, upitnicima i konkursima organizovanim od strane Joilart Pro doo. Detalje o ovoj vrsti obrade potražite u odeljku 7. ovih Pravila (Ankete, upitnici i konkursi);
3.6. Pružanje odgovora na pitanja koja nam postavite ili na Vaše savete, komentare, prigovore i slično;
3.7. Izrada različitih izveštaja / statistika o načinu korišćenja internet stranice i usluga koje nudi, uključujući o tome kako su izvršeni ugovori s Joilart Pro doo;
3.8. Rešavanje svih sporova ili pritužbi koji se odnose na ili proizlaze iz aktivnosti Joilart Pro doo.

4. Prenos podataka trećim licima

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupljamo na našim internet stranicama nikome izvan Joilart Pro doo bez Vašeg pristanka, osim (1) u slučajevima propisanim zakonom i kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza, (2) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili telesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših podataka o ličnosti, (3) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, (4) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke te (5) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite naših legitimnih interesa.
Vaše podatke o ličnosti ćemo čuvati samo tokom vremena koje je neophodno radi ostvarenja ranije navedenih svrha obrade.
Joilart Pro doo može neke ili sve Vaše podatke o ličnosti otkriti sledećim primaocima, na način kako je dalje navedeno:

 • Osobama ovlašćenim za obradu podataka o ličnosti u ime i za račun Joilart Pro doo, odnosno saradnicima ili dobavljačima neophodnim za pružanje i održavanje usluga koje se pružaju putem ovih internet stranica (npr. pružaoci usluga izrade i održavanja internet stranica, pružaoci usluge dostave naručenih proizvoda ili promotivnih materijala, dobavljači u pripremi marketinških kampanja i sl, saradnici ili pružaoci usluga koji najbolje mogu odgovoriti na Vaša pitanja i sl.).
 • Pravnom sledbeniku ili sledbenicima, u slučaju statusnih promena usled podele, pripajanja, restrukturisanja ili drugog prenosa kontrole u Joilart Pro doo.
 • Drugim primaocima kojima je Joilart Pro doo ovlašćen ili obavezan otkriti podatke o ličnosti pojedinaca na osnovu važećih propisa.

5. Poruke e-pošte

Kada nam pošaljete elektronsku poštu (putem email poruke s pitanjem, komentarom, prigovorom, savetom ili sl., ili putem obrasca za kontakt na internet stranici) s ličnim podacima po kojima Vas je moguće identifikovati, upotrebićemo te podatke u svrhu ispunjenja Vašeg zahteva. Ukoliko to bude potrebno, Vaš email kao i poruku/zahtev koji ste nam uputili poslaćemo drugim saradnicima ili dobavljačima koji će moći najbolje odgovoriti na Vaše pitanje.
Svi zaposleni i poslovni partneri Joilart Pro doo odgovorni su za poštovanje ovih Pravila.

6. Ankete, upitnici, nagradne igre i konkursi

Povremeno na našim internet stranicama sprovodimo ankete i upitnike. Tako prikupljeni podaci koriste se isključivo za potrebe Joilart Pro doo. Ako na našim internet stranicama ili s nama povezanim društvenim mrežama objavimo rezultate anketa, oni će biti isključivo zbirni i neće sadržati nikakve lične podatke.
Naše internet stranice često sadrže obaveštenja o otvorenim radnim mestima u Joilart Pro doo. Za one nagradne igre i konkurse kojima je omogućen elektronski pristup, osim ako izričito nije drugačije navedeno u pravilima istih, Vaše lične podatke koristićemo samo u svrhu realizacije konkursa (npr. ispunjenje naših zakonskih obaveza vezanih uz organizaciju konkursa, ili radi postupka selekcije u konkursu za radno mesto). Ne delimo te informacije ni sa kim izvan Joilart Pro doo, osim sa pružaocima usluga koji nam pomažu u organizovanju konkursa i koji imaju zakonsku obavezu čuvanja tajnosti svih dostupnih podataka ili sa javnim telima u svrhu ispunjenja zakonskih obveza. Takođe, možemo objaviti određene lične podatke (npr. ime, prezime i vrednost nagrade) kako bismo ispunili zakonske obveze ili kako bismo osigurali transparentnost konkursa.
Joilart Pro doo ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale upotrebom informacija sa ovih internet stran ica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namene.

8. Pravila o kolačićima

Internet stranica www.joilart.com koristi tzv. kolačiće (eng. „cookies“).
Kolačići su male tekstualne datoteke koje generiše server internet stranice i koje se putem internet pretraživača memorišu na uređaju Korisnika, a kako bi se Korisniku mogla pružiti što kvalitetnija usluga i sadržaji. Oni memorišu određene informacije (npr. željenog podešavanja jezika ili internet stranice, status registracije na korisnički nalog i sl.) koju Vaš pretraživač može reprodukovati kada se vratite na internet stranicu (u zavisnosti od trajanja kolačića).
Koristimo sledeće kategorije kolačića:
1. Kolačići neophodni za funkcionalnost internet stranice
Određeni kolačići su neophodni kako bi korišćenje ove internet stranice i njene osnovne usluge i funkcije bile moguće. Bez ovih kolačića, npr., nećete moći pristupiti određenim sigurnim područjima ili pratiti svoju korpu za online kupovinu. Ovi kolačići se ne mogu onemogućiti.
Koristimo sledeće neophodne kolačiće:
PHPSESSID   -           Obavezan cookie za rad stranice.
lang                 -           Cookie koji služi za pamćenje jezika sajta
2. Statistički kolačići:
_utm.gif          -           Statistički kolačić google analitike
_utma              -           Statistički kolačić google analitike
_utmb              -           Statistički kolačić google analitike
_utmc              -           Statistički kolačić google analitike
_utmt               -           Statistički kolačić google analitike
_utmz              -           Statistički kolačić google analitike
3. Marketinški kolačići
_pinterest_cm  -           Kolačić sajta pinterest koji omogućava da na sajtu imamo opciju „Pin it”
r/collect           -           Marketinški kolačić Google Analytics
Informacije od ovih kolačića pomažu nam da shvatimo kako naši Korisnici upotrebljavaju internet stranicu, sa svrhom unapređenja kvaliteta sadržaja prema Korisnicima i doživljaja pregleda. Opcioni kolačići uključuju kolačiće Google Analytics (čiji kolačići prate posećenost i analiziraju uspešnost internet stranice, a koje informacije su Joilart Pro doo dostupne kao statistički podaci, bez podataka o ličnosti individualnih Korisnika), te kolačiće društvenih mreža (npr. Facebook) koji omogućavaju Korisniku da određeni sadržaj podeli putem vlastitog naloga na društvenim mrežama.
Kada prvi put pristupite internet stranici, pojaviće se natpis koji upozorava na postojanje kolačića i traži Vašu saglasnost za njihovo prihvatanje.Nastavkom pregleda internet stranice, prihvatate korišćenje kolačića.
U meri u kojoj se kolačići koriste na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo u svakom trenutku povući ranije datu saglasnost za korišćenje kolačića na ovoj web stranici, na linku Upravljanje kolačićima.
Korisnik internet stranice putem podešavanja svog internet pretraživača uvek može samostalno regulisati (ograničiti ili onemogućiti) primanje kolačića. Napominjemo da onemogućavanje kolačića može uticati na funkcionalnost i Vašu interakciju sa internet stranicom, te isključujemo svaku odgovornost za bilo kakav gubitak funkcionalnosti i/ili kvaliteta sadržaja internet stranice u svim slučajevima regulisanja primanja kolačića od strane Korisnika.
Dodatne informacije o konfigurisanju podešavanja internet pretraživača za kolačiće možete pronaći na sledećim linkovima:
Generalno o kolačićima - https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie
Za uputstva kako da podesite kako vaš browser upravlja kolačićima, posetite linkove ispod:
Mozilla Firefox podešavanja
Google Chrome podešavanja
Microsoft Edge podešavanja
Apple Safari podešavanja
Opera podešavanja
Korišćenjem ovih internet stranica smatraće se da su Korisnici u svakom trenutku upoznati i saglasni sa uslovima korišćenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti podataka o ličnosti i mogućnostima u vezi sa kolačićima.


9. Prava korisnika

Davanje pristanka za obradu podataka o ličnosti nije obavezno, ali odbijanje davanja pristanka na obradu podataka kako je iznad navedeno, može Korisniku onemogućiti korišćenje svih ili nekih sadržaja koje nudi internet stranica, ili onemogućiti dobijanje informacija o proizvodima/uslugama u ponudi Joilart Pro doo.
Slanjem podataka o ličnosti Joilart Pro doo, Korisnik se ne odriče prava zajemčenih pozitivnim propisima Republike Srbije kojima se štite podaci o ličnosti, a posebno prava da zahteva ispravku sopstvenih podataka o ličnosti ako su isti nepotpuni, netačni ili neažurni ili brisanje sopstvenih podataka o ličnosti iz zbirke ukoliko njihova obrada nije u skladu s odredbama pozitivnih propisa Republike Srbije, kao i u drugim slučajevima koje Zakon predviđa.
U meri u kojoj se obrada Vaših podataka o ličnosti zasniva isključivo na Vašem pristanku, imate niz prava, uključujući:
a) Pravo na pristup: Ovo pravo podrazumeva pravo Korisnika čiji se podaci obrađuju da zahteva da ga Rukovalac istinito i potpuno obavesti o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti, da zahteva pristup tim podacima, kao i da zahteva sledeće informacije: o svrsi obrade; o vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju; o primaocu ili vrstama primalaca kojima su njegovi podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, a posebno o primaocima u drugim državama ili međunarodnim organizacijama; o predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti ili o kriterijumima za određivanje tog roka; o postojanju prava da od Rukovaoca zahteva ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, o postojanju prava na ograničenje obrade, kao i prava na prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti; o pravu da se podnese pritužba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“); dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti i o postojanju postupka automatizovanog donošenja odluke uključujući profilisanje u skladu sa Zakonom, kao i o drugim pravima iz Zakona.
Korisnik ima pravo da zahteva od Rukovaoca da mu izda kopiju podataka koje obrađuje. Rukovalac može da zahteva naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Korisnik.
Pravo na pristup se može ograničiti, u celini ili delimično, samo u onoj meri i u onom trajanju u kome je takvo ograničenje neophodno i predstavlja srazmernu meru u demokratskom društvu, uz poštovanje osnovnih prava i legitimnih interesa lica čiji se podaci obrađuju, a u svrhe propisane Zakonom (npr. zaštita javne bezbednosti, zaštita nacionalne bezbednosti i odbrana i dr.).
b) Pravo na ispravku i dopunu: Ovo pravo obuhvata pravo Korisnika da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Korisnik ima pravo da dopuni svoje nepotpune podatke o ličnosti, što uključuje i davanje dodatne izjave.
Registrovani Korisnici u svakom trenutku imaju pristup svojim podacima i mogu ih urediti/izmeniti direktno putem korisničkog naloga.
c) Pravo na brisanje podataka o ličnosti: Korisnik ima pravo da Rukovaocu podnese zahtev za brisanje svojih podataka o ličnosti. Rukovalac je dužan da bez nepotrebnog odlaganja izbriše podatke o ličnosti Korisnika iz razloga propisanih važećim Zakonom i to ako: podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani; lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu koga se obrada vršila u skladu sa Zakonom, a nema drugog pravnog osnova za obradu; lice na koje se podaci odnose podnese prigovor na obradu u skladu sa Zakonom; podaci o ličnosti su nezakonito obrađivani; podaci o ličnosti moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza Rukovaoca; podaci o ličnosti su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u skladu sa Zakonom.
Prethodno opisano pravo Korisnika može biti isključeno u meri u kojoj je obrada neophodna, iz razloga propisanih Zakonom.
Registrovani Korisnici u svakom trenutku obrisati svoj korisnički nalog kontaktirajući nas preko info@joilart.com
d) Pravo na ograničenje obrade: Korisnik ima pravo da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane Rukovaoca, ako je ispunjen jedan od uslova propisan članom 31 Zakona.
Rukovalac ima obavezu da obavesti sve primaoce kojima su podaci o ličnosti otkriveni o svakoj ispravci ili brisanju takvih podataka ili ograničenju njihove obrade, u skladu sa Zakonom.
e) Pravo na prenosivost podataka
Ovo pravo omogućava Korisniku da svoje podatke o ličnosti koje je prethodno dostavio Rukovaocu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i prenese ih drugom rukovaocu bez ometanja od strane Rukovaoca, ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 36 Zakona.
Predmetno pravo obuhvata i pravo Korisnika da njegovi podaci o ličnosti budu neposredno preneti drugom rukovaocu od strane Rukovaoca kome su prethodno dostavljeni, ukoliko je to tehnički izvodljivo.
f) Pravo na prigovor
Korisnik ima pravo da podnese Rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, ukoliko su ispunjeni uslovi propisani Zakonom.
Korisnik ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti koji se obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja, uključujući i profilisanje, u meri u kojoj je ono povezano sa direktnim oglašavanjem.
Korisnik može da podnese prigovor i elektronskim putem.
g) Pravo na opoziv pristanka: Korisnici u svakom trenutku imaju pravo da opozovu ranije dat pristanak za obradu podataka o ličnosti.
Napominjemo da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.
Ukoliko želite samo promeniti podešavanja pristanka za reklamiranje proizvoda i usluga, isto možete u svakom trenutku samostalno podesiti u okviru svog korisničkog naloga.
h) Pravo na pritužbu Povereniku: Ukoliko Korisnik smatra da su mu povređena prava propisana važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i ovim Pravilima, odnosno da je obrada podataka o ličnosti Korisnika izvršena suprotno odredbama Zakona, Korisnik ima pravo da podnese pritužbu Povereniku, u skladu sa važećim Zakonom.
Podnošenje pritužbe Povereniku ne utiče na pravo Korisnika da pokrene druge postupke upravne ili sudske zaštite.
j) Pravo na naknadu štete i sudsku zaštitu: Korisnik koji je pretrpeo materijalnu ili nematerijalnu štetu zbog povrede odredaba Zakona od strane Rukovaoca, ima pravo na novčanu naknadu ove štete od Rukovaoca.
Rukovalac se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da ni na koji način nije odgovoran za nastanak štete.
Korisnik ima pravo na sudsku zaštitu ako smatra da mu je, suprotno Zakonu, od strane Rukovaoca radnjom obrade njegovih podataka o ličnosti povređeno pravo propisano Zakonom.
Podnošenje tužbe sudu ne utiče na pravo Korisnika da pokrene druge postupke upravne i sudske zaštite.
U zavisnosti od zahteva Korisnika, Joilart Pro doo se obavezuje da će:

 • Potvrditi Korisniku da li obrađuje ili ne obrađuje podatke o ličnosti koji se odnose na tog Korisnika, te da će pružiti ostala obaveštenja zahtevana u skladu sa važećim Zakonom.
 • Ispraviti, dopuniti, ažurirati ili izbrisati bez odlaganja podatke o ličnosti koji se odnose na Korisnika, odnosno privremeno prekinuti i obustaviti obradu podatka o ličnosti.
 • Ograničiti ili prestati s obradom podataka o ličnosti Korisnika.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica, Rukovalac će bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavestiti Korisnika.

10. Kontakt

Za sva pitanja vezana uz zaštitu Vaših ličnih podataka, kao i radi ostvarenja ranije navedenih prava i zahteva, možete se obratiti licu za zaštitu podataka Joilart Pro doo slanjem email poruke na info@joilart.com ili poštom na adresu sedišta Joilart Pro doo, Bogoljuba Petkovića 1a, 11460 Barajevo. Joilart Pro doo ne odgovara na anonimne zahteve.