Kovani elementi

[ Završetak rukohvata ]

Završeci rukohvata, modeli za pune, šuplje, dekorisane rukohvate, rukohvate od flaha sa kovanim završetcima. Raznih materijala, dužina i dimenzija savijanja u ponudi.

U izražene cene je uračunat PDV