Kovani elementi

[ Završeci i kontraflahovi ]

Kovani završetci za stubove kapija i kontraflahovi od kovanog gvožđa. Savijani i raskovani završetci raznih dimenzija u ponudi.

U izražene cene je uračunat PDV