Kovani elementi

[ Završeci i kontraflahovi ]

Kovani završeci za stubove kapija i kontraflahovi od kovanog gvožđa. Savijani i raskovani završeci raznih dimenzija u ponudi.

U izražene cene je uračunat PDV