Kovani elementi

[ Stubići sa kovanim vrhovima ]

Stubići raznih visina sa iskovanim vrhovima. Vrh list kuglica i šiljak. Najekonomičniji način da napravite vašu ogradu ili kapiju.

U izražene cene je uračunat PDV