7.000 rsd Kôd85323002

Naselja u opštini: Bogdanica, Družetići, Kamenica, Gojna Gora, Koštunići, Pranjani, Leušići, Srezojevci, Drenova, Šarani, Semedraž, Brđani, Brusnica, Lunjevica, Jablanica, Grabovica, Gornja Vrbava, Donja Vrbava, Belo Polje, Donja Crnuća, Gornja Crnuća, Prnjavor, Lipovac, Vraćevšnica,