8.500 rsd Kôd85321012

Naselja u opštini: Banjica, Viljuša, Ježevica, Rajac, Lipnica, Kukići, Mršinci, Slatina, Premeća, Brezovica, Petnica, Kačulice, Žaočani, Goričani.