rsd Kôd6338
Kovano
Savijano
Zavareno
Grifovano

Dimenzija: 800x162 mm.
Materijal: 16x8 mm grif.
Masa: 1,68 kg
Jedinica mere: kom