Upotrebom adaptera za montažu ograde imate mogućnost horizontalnog štelovanja od 30mm. Antilopov matica se ne može ponovo odšrafiti a pored torban šrafa neohodna je i upotreba turbo šrafova fi 7,2mm za montažu adaptera na betonski stub.

Za detaljaniji opis brze i jednostavne upotrebe ovih proizvoda pogledajte  UPUTSTVO za montažu.