Jedinica mere:

Set sadrži neophodnu opremu za samostalnu izradu pešačkih kapija sa predlogom upotrebe kovane šarke fi 28mm 8619.

U zavisnosti od estetskih i tehničkih zahteva šarku možete zameniti drugim proizvodom iste namene iz gupe Kovani Elementi, Šarke,  kao i obrazinu 8526 i kvaku 8024 drugim proizvodima iz grupe Obrazine, kvake i ručke.