Set sadrži neophodnu opremu za samostalnu izradu dvokrilne kapije sa predlogom upotrebe štelujuće šarke M20 8355.

U zavisnosti od estetskih i tehničkih zahteva šarku možete zameniti drugim proizvodom iste namene iz gupe Kovani Elementi, Šarke,  kao i obrazinu, kvaku i ostalu opremu drugim proizvodima iz grupe Obrazine, kvake i ručke.