530 rsd Kod6323

Dimenzija: 800 mm.
Materijal: 12x12 mm grif.

Pri izradi stubića koristi se kovanica 7319