2.500 rsd Kôd85115002

Naselja u opštini: Baljevac, Barič, Belo Polje, Brović, Draževac, Jasenak, Konatice, Mala Moštanica, Mislođin, Obrenovac, Orašac, Piroman, Poljane, Rvati, Veliko Polje, Zabrežje.