3.000 rsd Kôd85115001

Naselja u opštini:, Brgulice, Dren, Grabovac, Krtinska, Ljubinić, Ratari, Skela, Stubline, Trstenica, Urovci, Ušće, Vukićevica, Zvečka.