3.000 rsd Kôd85115502

Naselja u opštini: Barzilovica, Brajkovac, Čibutkovica, Dudovica, Kruševica, Lukavica, Mali Crljeni, Petka, Prkosava, Rudovci, Stubica, Šušnjar, Trbušnica, Županjac.