4.500 rsd Kôd85343002

Naselja u opštini: Jelovik, Bosuta, Vukosavci, Gornja Trešnjevica, Vrbica, Brezovac, Banja, Kopljare.