8.500 rsd Kôd85312502

Naselja u opštini: Bajina Bašta, Beserovina, Višesava, Dobrotin, Draksin, Dub, Zaglavak, Zaovine, Zaugline, Zlodol, Jagoštica, Jakalj, Jelovik, Konjska Reka, Kostojevići, Lug, Mala Reka, Obajgora, Pepelj, Perućac, Pilica, Pridoli, Rastište, Rača, Sijerač, Solotuša, Cerje, Crvica.