6.000 rsd Kôd85142402

Naselja u opštini: Ba, Babajić, Belanovica, Bošnjanović, Brančić, Cvetanovac, Dići, Donji Banjani, Gukoš, Ivanovci, Jajčić, Kadina Luka, Kalanjevci, Kozelj, Lalinci, Latković, Liplje, Ljig, Milavac, Moravci, Paležnica, Poljanice, Slavkovica, Štavica, Šutci, Veliševac, Živkovci.