6.000 rsd Kôd85142422

Naselja u opštini: Brežđe, Bukovac, Golubac, Gornji Lajkovac, Krčmar, Mratišić, Osečenica, Planinica, Robaje, Struganik.