7.000 rsd Kôd85153002

Naselja u opštini: Cikote, Čokešina, Donja Badanja, Donja Sipulja, Donja Badanja, Donja Sipulja, Draginac, Jarebice, Joševa, Jugovići, Kamenica, Milina, Novo Selo, Pomijača, Ribarice, Simino Brdo, Stupnica, Tekeriš, Trbosilje, Filipovići, Cikote, Čokešina. Šurice.