6.000 rsd Kôd85150002

Naselja u opštini: Bogosavac, Bojić, Bukor, Cerovac, Dobrić, Drenovac, Dvorište, Gornja Vranjska, Jevremovac, Korman, Krivaja, Mačvanski Pričinović, Majur, Mala Vranjska, Maovi, Metlić, Miokus, Mišar, Mrđenovac, Nakučani, Orašac, Orid, Pocerski Metković, Pocerski Pričinović, Predvorica, Rumska, Sinošević, Slatina, Slepčević, Šabac, Ševarice, Štitar, Tabanović, Varna, Volujac, Zablaće, Žabar.