6.000 rsd Kôd85220002

Naselja u opštini: Bešenovački Prnjavor, Bešenovo, Čalma, Grgurevci, Jarak, Laćarak, Ležimir, Mačvanska Mitrovica, Noćaj, Salaš Noćajski, Sremska Mitrovica, Šašinci, Šuljam, Veliki Radinci, Zasavica 2.