24.000 rsd Kôd8517525

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Babina Poljana, Barbace, Crna Reka, Crnovce, Crveni Grad, Dejance, Donja Trnica, Donji Kozji Dol, Donji Stajevac, Dumbija, Đerekarce, Goločevac, Gornovac, Gornja Trnica, Gornji Kozji Dol, Gornji Stajevac, Kalovo, Lesnica, Mala Reka, Margance, Mezdraja, Novi Glog, Novo Selo, Petrovac, Prolesje, Radovnica, Rajčevce, Surlica, Šajince, Šaprance, Široka Planina, Šumata Trnica, Trgovište, Vladovce, Zladovce.