24.000 rsd Kôd8517523

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Aliđerce, Berčevac, Bujić, Bukarevac, Bukovac, Buštranje, Cakanovac, Cerevajka, Crnotince, Čukarka, Depce, Donja Šušaja, Gare, Golemi Dol, Gornja Šušaja, Gospođince, Ilince, Kurbalija, Ljanik, Mađare, Miratovac, Norča, Oraovica, Pečeno, Preševo, Rajince, Ranatovce, Reljan, Sefer, Slavujevac, Stanevce, Strezovce, Svinjište, Trnava, Žujince.