20.000 rsd Kôd8516215

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Bajinci, Bankovci, Bistrica, Brod, Crna Trava, Čuka, Darkovce, Dobro Polje, Gornje Gare, Gradska, Jabukovik, Jovanovce, Kalna, Krivi Del, Krstićevo, Mlačište, Obradovce, Ostrozub, Pavličina, Preslap, Rajčetine, Ruplje, Sastav Reka, Vus, Zlatance.