20.000 rsd Kôd8516240

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Bogunovac, Borovac, Crni Vrh, Čokotin, Donja Lapaštica, Donji Bučumet, Donji Gajtan, Drence, Đulekare, Gazdare, Gornja Lapaštica, Gornji Bučumet, Gornji Gajtan, Grbavce, Gubavce, Gurgutovo, Kapit, Lece, Maćedonce (Retkocersko), Maćedonce, Mala Braina, Marovac, Medevce, Medveđa, Mrkonje, Negosavlje, Petrilje, Poroštica, Pusto Šilovo, Ravna Banja, Retkocer, Rujkovac, Sijarina, Sijarinska Banja, Sponce, Srednji Bučumet, Stara Banja, Stubla, Svirce, Tulare, Tupale, Varadin, Velika Braina, Vrapce.