17.500 rsd Kôd8536310

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Aliveroviće, Bačija, Bagačiće, Bare, Bioc, Blato, Boguti, Boljare, Borišiće, Boroviće, Božov Potok, Breza, Brnjica, Buđevo, Caričina, Cetanoviće, Crčevo, Crvsko, Čedovo, Čipalje, Čitluk, Doliće, Donje Goračiće, Donje Lopiže, Dragojloviće, Draževiće, Družiniće, Dubnica, Duga Poljana, Dujke, Dunišiće, Fijulj, Goluban, Gornje Lopiže, Goševo, Grabovica, Gradac, Grgaje, Jevik, Jezero, Kalipolje, Kamešnica, Kanjevina, Karajukića Bunari, Kijevci, Kladnica, Kneževac, Kokošiće, Koznik, Krajinoviće, Krće, Krivaja, Krnja Jela, Krstac, Lijeva Reka, Ljutaje, Mašoviće, Medare, Međugor, Milići, Papiće, Petrovo Polje, Plana, Poda, Ponorac, Pralja, Rasno, Raspoganče, Rastenoviće, Raškoviće, Raždaginja, Sjenica, Skradnik, Strajiniće, Stup, Sugubine, Sušica, Šare, Štavalj, Šušure, Trešnjevica, Trijebine, Tutiće, Tuzinje, Ugao, Ursule, Ušak, Uvac, Vapa, Veskoviće, Visočka, Višnjeva, Višnjice, Vrapci, Vrbnica, Vrsjenice,