17.500 rsd Kôd8531330

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Banja, Batkovići, Brezna, Bučje, Crnugovići, Crnuzi, Čitluk, Dobrilovići, Hercegovačka Goleša, Jelača, Kalafati, Kaluđerovići, Kasidoli, Kratovo, Krnjača, Kukurovići, Mažići, Miliješ, Plašće, Požegrmac, Priboj, Pribojska Goleša, Pribojske Čelice, Rača, Ritošići, Sjeverin, Sočice, Strmac, Zabrđe, Zabrnjica, Zagradina, Zaostro, Živinice.