14.000 rsd Kôd8525101

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Aleksa Šantić, Bački Breg, Bački Monoštor, Bezdan, Čonoplja, Doroslovo, Gakovo, Kljajićevo, Kolut, Rastina, Riđica, Sombor, Stanišić, Stapar, Svetozar Miletić, Telečka.