15.000 rsd Kôd8519350

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Aldina Reka, Aldinac, Balanovac, Balinac, Balta Berilovac, Banjski Orešac, Beli Potok, Berčinovac, Božinovac, Bučje, Bulinovac, Crni Vrh, Crvenje, Ćuštica, Debelica, Dejanovac, Donja Kamenica, Donja Sokolovica, Donje Zuniče, Drečinovac, Drenovac, Drvnik, Gabrovnica, Glogovac, Gornja Kamenica, Gornja Sokolovica, Gornje Zuniče, Gradište, Grezna, Inovo, Jakovac, Jalovik Izvor, Janja, Jelašnica, Kaličina, Kalna, Kandalica, Knjaževac, Koželj, Krenta, Lepena, Lokva, Manjinac, Miljkovac, Minićevo, Mučibaba, Novo Korito, Orešac, Ošljane, Papratna, Petruša, Podvis, Ponor, Potrkanje, Pričevac, Radičevac, Ravna, Ravno Bučje, Repušnica, Rgošte, Skrobnica, Slatina, Stanjinac, Staro Korito, Stogazovac, Svrljiška Topla, Šarbanovac, Šesti Gabar, Štipina, Štitarac, Štrbac, Šuman Topla, Tatrasnica, Trgovište, Trnovac, Valevac, Vasilj, Vidovac, Vina, Vitkovac, Vlaško Polje, Vrtovac, Zorunovac, Zubetinac, Žlne, Žukovac.