18.000 rsd Kôd8518430

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Babica, Baćoglava, Barlovo, Belo Polje, Bogujevac, Dabinovac, Dankoviće, Dedinac, Degrmen, Dešiška, Dobri Do, Donja Mikuljana, Donje Točane, Dubrava, Đake, Gornja Mikuljana, Gornje Točane, Grabovnica, Igrište, Ivan Kula, Kastrat, Konjuva, Kosmača, Krčmare, Krtok, Kupinovo, Kuršumlija, Kuršumlijska Banja, Kutlovo, Lukovo, Ljuša, Ljutova, Mačja Stena, Mačkovac, Magovo, Mala Kosanica, Maričiće, Markoviće, Matarova, Mehane, Merćez, Merdare, Mirnica, Mrča, Nevada, Novo Selo, Orlovac, Pačarađa, Parada, Pavaštica, Pepeljevac, Perunika, Pljakovo, Prekorađa, Prevetica, Prolom, Rača, Rastelica, Ravni Šort, Rudare, Sagonjevo, Samokovo, Sekirača, Selište, Selova, Seoce, Spance, Svinjište, Šatra, Štava, Tačevac, Tijovac, Tmava, Trebinje, Trećak, Trmka, Trn, Trpeze, Vasiljevac, Veliko Pupavce, Visoka, Vlahinja, Vrelo, Vrševac, Vukojevac, Zagrađe, Zebica, Žalica, Žegrova, Žuč.