14.000 rsd Kôd8524000

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Bački Vinogradi, Bačko Dušanovo, Bajmok, Bikovo, Čantavir, Donji Tavankut, Đurđin, Gornji Tavankut, Hajdukovo, Kelebija, Ljutovo, Mala Bosna, Mišićevo, Novi Žednik, Palić, Stari Žednik, Subotica, Šupljak, Višnjevac.