18.000 rsd Kôd8518240

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Čagrovac, Ćelije, Donje Dragovlje, Donji Barbeš, Donji Dušnik, Duga Poljana, Dukat, Gadžin Han, Gare, Gornje Dragovlje, Gornje Vlase, Gornji Barbeš, Gornji Dušnik, Grkinja, Jagličje, Kaletinac, Koprivnica, Krastavče, Ličje, Mali Krčimir, Mali Vrtop, Marina Kutina, Miljkovac, Novo Selo, Ovsinjinac, Ravna Dubrava, Semče, Sopotnica, Šebet, Taskovići, Toponica, Veliki Krčimir, Veliki Vrtop, Vilandrica.