15.000 rsd Kôd8531320

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Akmačići, Amzići, Bistrica, Božetići, Brdo, Bukovik, Burađa, Čelice, Debelja, Donja Bela Reka, Draglica, Draževići, Drmanovići, Gornja Bela Reka, Gornje Trudovo, Jasenovo, Komarani, Kućani, Ljepojevići, Miševići, Negbina, Nova Varoš, Ojkovica, Radijevići, Radoinja, Rutoši, Seništa, Štitkovo, Tikva, Tisovica, Trudovo, Vilovi, Vraneša.