14.000 rsd Kôd8536350

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Badanj, Baljevac, Bela Stena, Belo Polje, Beoci, Biljanovac, Biniće, Biočin, Boće, Boroviće, Brvenica, Brvenik Naselje, Brvenik, Crna Glava, Draganići, Gnjilica, Gostiradiće, Gradac, Jošanička Banja, Karadak, Kaznoviće, Kopaonik, Korlaće, Kovači, Kraviće, Kremiće, Kruševica, Kućane, Kurići, Lisina, Lukovo, Milatkoviće, Mure, Nosoljin, Novo Selo, Orahovo, Panojeviće, Pavlica, Piskanja, Plavkovo, Plešin, Pobrđe, Pocesje, Pokrvenik, Radošiće, Rakovac, Raška, Rudnica, Rvati, Sebimilje, Semeteš, Supnje, Šipačina, Tiodže, Trnava, Varevo, Vojmilovići, Vrtine, Zarevo, Žerađe, Žutice.