14.000 rsd Kôd8537220

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Batote, Belo Polje, Blaževo, Bogiše, Boranci, Botunja, Bozoljin, Brđani, Brus, Brzeće, Budilovina, Čokotar, Domiševina, Donje Leviće, Donji Lipovac, Drenova, Drtevci, Dupci, Đerekare, Gornje Leviće, Gornji Lipovac, Grad, Gradac, Graševci, Igroš, Iričići, Kneževo, Kobilje, Kočine, Kovioci, Kovizle, Kriva Reka, Lepenac, Livađe, Mala Grabovnica, Mala Vrbnica, Milentija, Osreci, Paljevštica, Radmanovo, Radunje, Ravni, Ravnište, Razbojna, Ribari, Stanuloviće, Strojinci, Sudimlja, Šošiće, Tršanovci, Velika Grabovnica, Vitoše, Vlajkovci, Zlatari, Žarevo, Žilinci, Žiljci, Žunje.