15.000 rsd Kôd8519320

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Brza Palanka, Davidovac, Grabovica, Kladovo, Kladušnica, Korbovo, Kostol, Kupuzište, Ljubičevac, Mala Vrbica, Manastirica, Milutinovac, Novi Sip, Petrovo Selo, Podvrška, Rečica, Reka, Rtkovo, Tekija, Vajuga, Velesnica, Velika Kamenica, Velika Vrbica.