12.000 rsd Kôd8537000

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Begovo Brdo, Bela Voda, Belasica, Bivolje, Bojince, Boljevac, Bovan, Brajkovac, Buci, Bukovica, Cerova, Crkvina, Čitluk, Ćelije, Dedina, Dobromir, Doljane, Donji Stepoš, Dvorane, Đunis, Gaglovo, Gari, Gavez, Globare, Globoder, Gornji Stepoš, Grevci, Grkljane, Jablanica, Jasika, Jošje, Kamenare, Kaonik, Kapidžija, Kobilje, Komorane, Konjuh, Koševi, Kruševac, Krvavica, Kukljin, Lazarevac, Lazarica, Lipovac, Lovci, Lukavac, Ljubava, Mačkovac, Majdevo, Makrešane, Mala Reka, Mala Vrbnica, Mali Kupci, Mali Šiljegovac, Malo Golovode, Malo Krušince, Meševo, Modrica, Mudrakovac, Naupare, Padež, Pakašnica, Parunovac, Pasjak, Pepeljevac, Petina, Poljaci, Pozlata, Ribare, Ribarska Banja, Rlica, Rosica, Sebečevac, Sezemče, Slatina, Srndalje, Srnje, Stanci, Sušica, Suvaja, Šanac, Šašilovac, Šavrane, Šogolj, Štitare, Tekija, Trebotin, Trmčare, Velika Kruševica, Velika Lomnica, Veliki Kupci, Veliki Šiljegovac, Veliko Golovode, Veliko Krušince, V