7.000 rsd Kôd8512311

Jedinica mere: kom

Naselja u opštini: Aljudovo, Batuša, Boževac, Crljenac, Kalište, Kobilje, Kravlji Do, Kula, Malo Crniće, Malo Gradište, Salakovac, Smoljinac, Šapine, Šljivovac, Toponica, Veliko Crniće, Veliko Selo, Vrbnica, Zabrega.