rsd Kôd6284
Kovano
Savijano
Zavareno
Grifovano

Dimenzija: 800x200 mm.
Materijal: 12x12 mm grif. + 12x6 mm grif.
Masa: 2,12 kg
Jedinica mere: kom

Kovani stubići su elementi za kovane ograde, kovane kapije i prozorske rešetke. Koriste se kao vertikalna ispuna, a u kombinaciji sa drugim kovanim elementima se postiže lep izgled vaše kovane konstrukcije. Zavisno od korišćenih materijala možete koristiti razne elemente od kovanog gvožđa koje možete naći u grupi Kovani elementi.