rsd Kôd6061
Kovano
Savijano
Zavareno
Grifovano

Dimenzija: 800x180 mm.
Materijal: 12x12 upredeno i 12x6 grif.
Masa: 1,49 kg
Jedinica mere: kom