4.350 rsd Kôd8638
Kovano
Savijano
Zavareno

Dimenzija: 1260x708 mm
Materijal: Ø12 mm
Masa: 8,80 kg
Jedinica mere: kom

U izradi sklopova se koriste razni elementi od kovanog gvožđa iz naše ponude. Takođe se mogu i koristiti kovani elementi koji se izrađuju specijalno za date sklopove. Naše jednostavnije elemente za izradu kovanih sklopova možete pronaći u grupi Kovani elementi.