470 rsd Kod6029
Kovano
Savijano
Zavareno
Grifovano

Dimenzija: 800x105 mm.
Materijal: 12x12 mm grif, 12x6 mm grif.
Masa: 0,90 kg
Jedinica mere: kom