rsd Kôd6051
Kovano
Savijano
Zavareno
Grifovano

Dimenzija: 800x90 mm.
Materijal: 12x12 mm grif.
Masa: 1,27 kg
Jedinica mere: kom