rsd Kôd7197
Kovano
Savijano
Grifovano

Dimenzija: 800 mm.
Materijal: 12x12 mm grif.
Masa: 1,25 kg
Jedinica mere: kom

Ispupčeni stubići pripadaju kovanim elementima. Koriste se kao ispuna za ograde za terase i balkone, a i za prozorske rešetke ili ostale konstrukcije od kovano gvožđa. Kombinuju se sa kovanim elementima i drugim ukrasima od kovanog gvožđa koji se nalaze u grupi Kovani elementi.