9.400 rsd Kôd6959
Kovano
Savijano
Zavareno
Grifovano

Dimenzija: 800x750 mm.
Materijal: 12x12mm grif.
Masa: 8,50 kg
Jedinica mere: kom

Za prikaz ovog proizvoda privremeno je upotrebljena fotografija sklopa 6181.

 

Dimenzije - visina X širina ( 800x750 mm )